Mediaproduktion
Vårt team inom media sköter storytelling, produktion, redigering och leverans


MEDIAPRODUKTION

Antingen du själv är fotograf eller är i behov av en fotograf som kan skapa nya vinklar som ger en x-factor, så hjälper vi dig.
Vi har både kompetensen och utrustningen som gör det möjligt för en fullformatskamera och lins att skapa från luften

Mediaproduktion - Steg för steg

Planeringsmöte

Vi går tillsammans igenom uppdraget, vilka behov ni har och vad ni vill ha utfört.
Därefter samlar vi in data med hjälp av kamerautrustade drönare anpassade för det specifika uppdraget.
Fokus ligger alltid på att leverera hög datakvalitet, tidseffektivt och till ett bra pris.
Uppdraget utförs med minimal påverkan på miljön och med hänsyn till människor och natur.


Genomförande

Efter utförd flygning så visualiserar vi inspektionsområdet för er och erbjuder en enkel och tydlig översikt över inspekterat område och objekt. 
Vi märker också ut eventuella anmärkningar på en översiktsbild, karta eller digital tvilling för att snabbt och lättöverskådligt ge en bild över var eventuella anmärkningar från inspektionen finns.


Analysera

Vår målsättning är att ni skall kunna fokusera på det som är väsentligt; anmärkningar, fel eller brister som upptäckts vid inspektionen och inte drunkna i överflödigt material. 

Självklart finns det möjlighet att titta på samtliga bilder eller få hela inspektionsobjektet presenterat i form av en digital tvilling.

Visualisera

Rapporten från inspektionen levereras i ett nedladdningsbart och lättöverskådligt format där fel och brister är listade i text och bild. <br>Beroende på vad ni önskar från er inspektion så anpassar vi rapporten efter ert behov och kan även inkludera allvarlighetsgrad och åtgärdsplan för de anmärkningar som framkommit. <br>Ni har också möjlighet att spara all data från inspektionen för framtida bruk.