Kartering och mätningar
Beräkna sträckor, volymer, ytor, lutningar och mycket mer genom att digitalisera ditt entreprenadsuppdrag
En lönsam investering
Investeringen betalar snabbt igen sig genom att kalkyler, offerter och estimeringar blir väsentligt bättre
Previous
Next

KARTERING OCH DIGITALISERING AV ENTREPRENADUPPDRAG

VisionAir Production utför tids- och kostnadseffektiva inspektioner med minimal miljöpåverkan. 

Kartering

Volym

Yta

GPS SWEPOS

Kartering - Steg för steg


projektmål och planering

Vi går tillsammans igenom uppdraget, vilka behov ni har och vad ni vill ha utfört.
Därefter samlar vi in data med hjälp av kamerautrustade drönare anpassade för det specifika uppdraget.
Fokus ligger alltid på att leverera hög datakvalitet, tidseffektivt och till ett bra pris.
Uppdraget utförs med minimal påverkan på miljön och med hänsyn till människor och natur.


Insamling av data

Vi går tillsammans igenom uppdraget, vilka behov ni har och vad ni vill ha utfört.
Därefter samlar vi in data med hjälp av kamerautrustade drönare anpassade för det specifika uppdraget.
Fokus ligger alltid på att leverera hög datakvalitet, tidseffektivt och till ett bra pris.
Uppdraget utförs med minimal påverkan på miljön och med hänsyn till människor och natur.


Visualisera

Efter utförd flygning så visualiserar vi inspektionsområdet för er och erbjuder en enkel och tydlig översikt över inspekterat område och objekt.

Vi märker också ut eventuella anmärkningar på en översiktsbild, karta eller digital tvilling för att snabbt och lättöverskådligt ge en bild över var eventuella anmärkningar från inspektionen finns.


Analysera

Vi analyserar data med hjälp av AI-teknologi och maskininlärning och kan därför välja ut den information och bilder som är relevanta för er.
Vår målsättning är att ni skall kunna fokusera på det som är väsentligt; anmärkningar, fel eller brister som upptäckts vid inspektionen och inte drunkna i överflödigt material.
Självklart finns det möjlighet att titta på samtliga bilder eller få hela inspektionsobjektet presenterat i form av en digital tvilling.


Rapport

Rapporten från inspektionen levereras i ett nedladdningsbart och lättöverskådligt format där fel och brister är listade i text och bild.

Beroende på vad ni önskar från er inspektion så anpassar vi rapporten efter ert behov och kan även inkludera allvarlighetsgrad och åtgärdsplan för de anmärkningar som framkommit. Ni har också möjlighet att spara all data från inspektionen för framtida bruk.