Kartering och mätningar
Beräkna sträckor, volymer, ytor, lutningar och mycket mer genom att digitalisera ditt entreprenadsuppdrag
En lönsam investering
Investeringen betalar snabbt igen sig genom att kalkyler, offerter och estimeringar blir väsentligt bättre
Previous
Next

LiDAR SCANNING MED DRÖNARE

Innan ett projekt startar är det tryggt att veta vad som gömmer sig under all vegetation. Vi på VisionAir kan levererera just den insikten i digital form. 

Vi flyger över ett område med vår LiDAR utrustning och scannar vegetationen med lasermätare. Insamlad data processeras och vi kan sedan leverera allt från totallösning där vi mängdberäknar, modellerar osv, till en rådata leverans där ni kan förädla den digitala informationen internt.

LiDAR scanning- Steg för steg


projektmål och planering

Vi går tillsammans igenom uppdraget, vilka behov ni har och vad ni vill ha utfört.
Därefter samlar vi in data med hjälp av LiDAR utrustade drönare anpassade för det specifika uppdraget.
Fokus ligger alltid på att leverera hög datakvalitet, tidseffektivt och i det formatet ni behöver.
Uppdraget utförs med minimal påverkan på miljön och med hänsyn till människor och natur.


Insamling av data

Vi går tillsammans igenom uppdraget, vilka behov ni har och vad ni vill ha utfört.
Därefter samlar vi in data med hjälp av kamerautrustade drönare anpassade för det specifika uppdraget.
Fokus ligger alltid på att leverera hög datakvalitet, tidseffektivt och till ett bra pris.
Uppdraget utförs med minimal påverkan på miljön och med hänsyn till människor och natur.


Visualisera

Efter utförd flygning så visualiserar vi inspektionsområdet för er och erbjuder en enkel och tydlig översikt över inspekterat område och objekt.

Vi märker också ut eventuella anmärkningar på en översiktsbild, karta eller digital tvilling för att snabbt och lättöverskådligt ge en bild över var eventuella anmärkningar från inspektionen finns.


Analysera

Vi analyserar data med hjälp av AI-teknologi och validerar mätdata mot mätpunkter (GCP) i de fall sådana har kunnat placerats ut i vegetationen. Ett normalt objekt har ca 10 GCP för att validera modellen och bekräfta noggrannheten. 

Färdiga modellen granskas och vi kan sedan gå igenom resultaten tillsammans så det stämmer överens med er förväntning och initialt satta projektmål.


Leverans

Rapporten från inspektionen levereras i ett nedladdningsbart och lättöverskådligt format där fel och brister är listade i text och bild.

Beroende på vad ni önskar från er inspektion så anpassar vi rapporten efter ert behov och kan även inkludera allvarlighetsgrad och åtgärdsplan för de anmärkningar som framkommit. Ni har också möjlighet att spara all data från inspektionen för framtida bruk.