2D & 3D Mapping
Vi utför 2D och 3D mapping.

2D & 3D Mapping

Vi utför arealmätningar, kartering, volymmätning och ortofoto efter era önskemål. Att ha ett ortofoto att tillgå kan spara mycket tid vid planeringsarbeten. Likaså att ha 3D modeller av bergtäkter och deponier med volymberäkningar som underlag för att ta bra framtida strategiska beslut pratar vi gärna mer om. Kvalitet och kostnadseffektivitet tillsammans med enkelhet och tillgänglighet är det vi erbjuder.