Drönare | Piloter | Digitalisering
VisionAir Production har erfarna piloter med bakgrund inom kommersiellt flyg och offshore industrin.
Är operativt auktoriserade enligt SORA för Specifik kategori och får flyga i befolkade områden.
Mediaproduktion
VisionAir Poduction skapar nya vinklar, bygger en story kring produkter och kan leverera redigerat material redo för marknadsföring. Vårt kompetenta team och professionella utrustning levererar högkvalitativt resultat som överträffar förväntningar.
Ortofoto | Kartering | Mätning
Kvalitet, kostnadseffektivitet och enkelhet. Digitalisera ditt projekt och jobba enkelt fram en projektplan med beslutsunderlag.
Previous
Next


VISIONAIR PRODUCTION – PARTNER MED SORA TILLSTÅND FÖR DITT PROJEKT

VisionAir Production drivs av målsättningen att som erkänd aktör kommersialisera den framväxande drönarbranschen. Vi grundades utifrån att drönare idag möjliggör stora kostnadsbesparingar genom proaktiv inspektion, tidseffektivisering, högre personalsäkerhet och metodisk datainsamling som genererar beslutsunderlag för exempelvis budgetering. I vårt grannland Norge räknar  Statsbygg med att spara minst 50% av sina besiktningskostnader 2022 med hjälp av drönare. Denna besparing, metodutveckling och proaktivt arbete måste svenska marknaden ges möjlighet att ta del av. Vi på VisionAir vill vara den bryggan till drönarteknologin.

Regelverket i Sverige för att flyga drönare kring bebyggelse och människor är sedan 2021 strikt och kräver speciella tillstånd, vilket vi på VisionAir anser är bra då olyckor kan ske och ska proaktivt mitigeras. VisionAir lägger stort arbete i målmedvetna åtgärder för att uppfylla och överträffa de regelkrav som drönaroperatörer och drönarpiloter har på sig från Transportstyrelsen och EASA när det gäller specifik kategori och SORA hantering. 

VisionAir innehar operativ auktorisation enligt SORA tillstånd för Specifik kategori vilket krävs för att flyga med drönare över tätbefolkade och glesbefolkade områden. Önskar ni utföra säkra flyguppdrag i dessa områden så är VisionAir din självklara partner och garanten för att kvalitet och säkerhet alltid kommer vara högst prioriterat.


Mediaproduktion

Är du själv är fotograf och behöver ett team med utrustning? Eller är du i behov av ett team som kan skapa nya vinklar, bygga en story kring produkter och kan leverera redigerat material redo för marknadsföring?

Vi har det du behöver och hjälper dig gärna. Vårt kompetenta team och professionella utrustning levererar högkvalitativt resultat som alltid imponerar på beställaren.

Låt oss starta med ett digitalt möte för att se vad ni är intresserade av.


Inspektion och digitalisering med drönarfotografering

Vi utför kostnadsreducerande och kvalitativa inspektioner på fastigheter, vindkraftverk, solcellsanläggningar, broar, industrier och konstruktioner. Bilder och data ligger sedan till grund för en digitalisering av inspekterat objekt och ger insikter i proaktivt underhåll, kostnadsplanering, upphandlingar och utgör ett viktigt beslutsunderlag om man exempelvis vill hitta värmeläckage och energieffektivisera.

Låt oss starta med ett möte! Vi ser fram emot att revolutionera framtida inspektioner med er!


Kartering av markområden

När vi flyger över ett område taggas varje bild med GPS koordinater som sedan mäts mot SWEREF99 från Lantmäteriet. Fotogrammetri sammanfogar dessa bilder till en stor bild med koordinater inkluderade. Så alla våra ortografiska bilder och modeller kan levereras kompletta med koordinater om så önskas. Detta är mycket värdefullt om man önskar mäta områden med koordinater, sätta ut och beräkna lutningar, massa, volymer eller för planeringsarbete.

Inhämtad data utgör grund för dagliga beslut likväl som välgrundade strategiska beslut. Vi pratar gärna mer om möjligheter utifrån er data. Kvalitet, kostnadseffektivitet och enkelhet tillsammans med tillgänglighet.